Opis proizvoda

Vodeći računa o životnoj sredini i pravilnom korišćenju prirodnih resursa opredelili smo se za uvođenje FSC standard . Briket Prečnik:96mm; Dužina:280-310 mm; Jedinična gustina: 1.009 kg/m3 Ukupna vlaga: 10,6%; Pepeo: 0,85% Isparljive materije: 77,85%; Kalorijska vrednost: 17.292 kJ/kg U toku tehnološkog procesa vodi se briga o tehnološkom otpadu pri čemu se deo koristi za sopstvene potrebe a deo se briketira, u BIO gorivo od čiste bukovine bez dodatnih primesa.    

Tehničke karakteristike

Prečnik: 94mm
Dužina: 280-340 mm;
Zapreminska masa: 0,98 kg/dm3;
Ukupna vlaga: 7,67%
  • Share on Google+