Opis tehnologije

  •  Oktobar 2007. započeta je zajednička investicija Jasen-IKEA u cilju izgradnje fabrike za proizvodnju kuhinjskih dasaka, kapaciteta 45.000 komada/mesečno.
  • Januar 2011. započeta investicija firme Daccomet AG iz Ciriha . Pomenutom investicijom došlo je do značajnog povećanja obima proizvodnje kroz reogranizaciju radnih mesta kao i angažovane radne snage. Povecanje broja zaposlenih sa 15 na 165 radnika.
  •  2013  nabavka mlina za drvnu sečku u cilju povećanja kapiciteta proizvodnje briketa.
  •  2015/2016- kontinuirano povećanje obima proizvodnje, povećanje proizvodnih kapaciteta
  • 2017/2018- povećanje broja zaposlenih na 300 radnika, proširenje  obima proizvodnje
  U cilju povećanja kapaciteta i fleksibilnosti proizvodnje vršimo optimalan odabir tehnološkog parka ,  znatan deo mašinske opreme projektovali smo i napravili in house prema našim potrebama.

DETAILS

Tehnologija:: Izgradnja novog proizvodnog pogona
Tehnologija:: kupovina nove opeme
  • Share on Google+