Opis

U cilju dobijanja kvalitetnog finalnog proizvoda neophodno je da se drvo u izvesnim fazama proizvodnje hidrotermički obradi. Tehnologija naša firme zasnovana je na kompletno zaokruženim procesom proizvodnje od rezanja sirovih trupaca, preko sušenja do finalne obrade na savremenim mašinama kao i završne obrade po propisanim standardima. Udaljavanje vlage iz drveta u sušarama sa komorama ukupnog kapaciteta preko 200m3 zahteva regulaciju i kontrolisanje parametara sve u cilju poboljšanja mehaničkih i fizičkih svojstava drveta a shodno s tim i kvalitetniji završni proizvod. Sve veći zahtevi i konkurentnost na tržištu inspirisala nas je da pažljivo i tačno formulišemo proizvodnju naših proizvoda. Optimalan raspored mašina i radnika vodi ka poboljšanju efikasnosti kao i povećanja obima serijske proizvodnje. U svom proizvodnom pogonu savremene mašine, cnc glodalice, linija za dužinsko nastavljanje su tu da nam olakšaju rad i obezdede serijsku proizvodnju. Završna obrada naših proizvoda zasnovana je na primeni neotrovnih supstanci, koristimo isključivo lakove na vodenoj bazi, lepkove bez formaldehida i primenu bio ulja. Stalnim napretkom, ulaganjem u savremenu opremu, usavršavanjem Standard Furniture Serbia nastoji da se što bolje približi kupcu kao krajnjem potrošaču, savremenim i modernim dizajnom uz opravdanu funkcionalnost svakog proizvoda. Pogledajte video!

Kompanija Standard Furnituture poseduje:

Upravna zgrada: Kompanija zaposljava 300 radnika
Stovarište trupaca: Standard Furniture Serbia na mesecnom nivou preradi vise od 1500 m3 bukovih trupaca.
Sušare: Kapacitet sušara oko 650m3 /mesec
Primarni pogon: -finalni pogon -pogon prerade briketa sa mlinom -lakirnica -magacin
  • Share on Google+