Tel/fax: +381 35 88 70 710    office@standard-serbia.com

Team

Ivan Maksimović

Ivan Maksimović dip.ing

Menadžer kontrole kvaliteta i logistika. Diplomirani ...

Rajko Kisin

Tehnički direktor

Diplomirani iženjer obrade drveta, sa višegodišnjim iskustvom u ...