Tel/fax: +381 35 88 70 710    office@standard-serbia.com

Marina Lukić

You are here: Home / Team Item / Marina Lukić

Nešto malo o meni

Ljudski resursi

Ljudski potencijali (resursi) – temelj organizacije. Ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo u središtu su menadžmenta ljudskih potencijala

Position

Menađžer ljudskih resursa

Experience

Višegodišnje iskustvo u HR službi

Contact Info

Tel/fax: +381 35 88 70 710

Potražite me i na: