Dualni sistem obrazovanja

Dualni sistem obrazovanja

I škola i sigutran posao I RADI I UČI PO PORVERENOM ŠVAJCARSKOM MODELU Upiši jedan od 2 nova smera (stolar i operater izrade nameštaja) na Tehničkoj školi u Ćupriji i obezbedi sebi odmah uz školu siguran posao, uz sve prednosti dualnog sistema obrazovanja i podršku...