Firma iz Ćuprije jedini kooperant IKE-e u Srbiji

Ćuprijska firma Standard Furniture Serbia d.o.o. celokupnu godišnju proizvodnju u vrednosti od 3,5 miliona evra, izveze u šoping-molove Švedske firme IKE-a šitom sveta a najpoznatiji su po oklagijama.

Nedeljno proizvedu i isporuče 10.000 oklaija koje se rade po uputstvima ikeinih dizajnera.
Nema prodavnice IKE-e na 5 kontinenata koji nema bar jedan drveni deo proiveden u Ćupriji. Zarade su redovne kao i izmirivanje svih obaveza prema državi.
Dnevna prerada je na nivou od 60 m3 najkvalitetnije bukovine sa Kučajskih planina. Nemaju zalihe niti magacin gotove robe, jer se sve što se proizvede isporučuje na nedeljnom nivou, a plaćanje je u roku od 30 dana.