Od 2004. godine SZR Jasen-Lukić započinje saradnju sa Švedskom kompanijom IKEA. Ubrzo nakon toga celokupna proizvodnja se orijentiše na inostranog partnera, tako da od tada 100% proizvoda izvozimo u više država Evrope, Azije i Severne Amerike. U oktobru 2007. započeta je zajednička investicija Jasen-IKEA u cilju izgradnje fabrike za proizvodnju kuhinjskih dasaka (LAMPLIG chopping board), kapaciteta 45.455 komada/mesečno. Pomenutom investicijom došlo je do značajnog povećanja obima proizvodnje kao i angažovane radne snage.