Proizvodi

Bukov
Briket

Vodeći računa o životnoj sredini i pravilnom korišćenju prirodnih resursa opredelili smo se za uvođenje FSC ™ standarda (licencni kod FSC-C120136). U toku tehnološkog procesa vodi se briga o tehnološkom otpadu pri čemu se deo koristi za sopstvene potrebe a deo se briketira.

Opis proizvoda

Prečnik: 96 mm;
Dužina: 280-310 mm;
Jedinična gustina: 1.009 kg/m3
Zapreminska masa:
0,98 kg/dm3;
Ukupna vlaga: 10,6%;
Pepeo: 0,85%
Isparljive materije: 77,85%;
Kalorijska vrednost: 17.292 kJ/kg

Karakteristike

BIO gorivo od čiste bukovine bez dodatnih primesa.