Standard Furniture Serbia d.o.o.

Politika bezbednosti

Politika kvaliteta

Preduzeće Standard Furniture Serbia doo,
jedini dobavljač IKEA-e iz Srbije.

Preteča kompanije Standard Furniture Serbia je zanatska radnja pod nazvom SZR Jasen-Lukić koja se 90-ih bavila izradom enterijera i nameštaja od masivnog drveta po narudžbini.
Od 2004. godine SZR Jasen-Lukić započinje saradnju sa švedskom kompanijom IKEA. Ubrzo nakon toga celokupna proizvodnja se orijentiše na inostranog partnera, tako da od tada i do danas 100% proizvoda se prodaje i izvozi jednom kupcu IKEA u više država Evrope, Azije i Severne Amerike.
U 2007-oj godini firma broji petnaest radnika. U oktobru 2007. započeta je zajednička investicija Jasen-IKEA u cilju izgradnje fabrike za proizvodnju kuhinjskih dasaka (LAMPLIG chopping board). Pomenutom investicijom došlo je do značajnog povećanja obima proizvodnje kao i angažovane radne snage. Od aprila 2008. SZR Jasen Lukić prerasta u Jasen-Lukić doo.
U martu 2011. Jasen-Lukić doo prelazi u većinsko vlasništvo švajcarske kompanije DACCOMET AG i menja ime u Standard Furniture Serbia doo. Od novembra 2017. godine kompanija DACCOMET AG je 100% vlasnik.
Standard Furniture Serbia doo posluje u skladu sa IKEA zahtevima od kojih je IWAY standard jedan od najstrožijih ekoloških i socijalnih standarda. IWAY standard se odnosi na minimalne zahteve za životnu sredinu, socijalne i radne uslove pri nabavljanju proizvoda, robe i usluga.
Standard furniture Serbia brine o zaštiti životne sredine i energetskoj efikasnosti. U vezi sa tim proizvodi biogoriva u vidu briketa bez vestačkih primesa i aditiva.
Trenutno preduzeće Standard Furniture Serbia doo zapošljava više od 400 radnika u stalnom radnom odnosu i godišnji promet preko 6 miliona evra.

Kompanija Standard Furniture poseduje:

 • Upravnu zgradu
 • Stovarište trupaca
 • Sušare
 • Primarni pogon
 • Finalni pogon
 • Pogon prerade briketa sa mlinom
 • Lakirnicu
 • Magacine za prosušivanje poluproizvoda
 • Magacine za skladištenje gotovih proizvoda

Mi se trudimo da uvek budemo bolji

 • Tehnologija 90% 90%
 • Dizajn 80% 80%
 • Marketing 85% 85%
 • Odnosi sa javnošću 95% 95%
 • Ekologija 100% 100%

Opšti podaci o firmi

Kompanija zapošljava 428 radnika.
Standard Furniture Serbia prostire se na površini od 20000 m².

 
Standard Furniture Serbia na mesečnom nivou preradi više od 1500 m³ bukovih trupaca.
Kapacitet sušara je oko 700 m³/mesec.
 

U trci sa globalnom konkurencijom u cilju osiguranja kvaliteta proizvoda kompanija ima zaokružen proces prerade drveta. Usvojena politika stroge kontrole ulazne sirovine i materijala, od procesa primarne prerade drveta, preko finalne prerade do lakiranja dovodi do toga da su proizvodi koje SFS proizvodi konkurentni na svetskom tržištu.
Proces lakiranja je na principu elektrostatičkog prskanja sa lakovima na vodenoj bazi.
Svi premazi završne obrade ispunjavaju u potpunosti IKEA standard.
Kvalitet proizvoda ispunjava u potpunosti IKEA standard.

Poslovi koje smo završili danas

%

Izrezanih trupaca

%

Dobijenih proizvoda

%

Zadovoljnih kupaca

%

Isporučenih proizvoda