Veliki kapacitet i sigurna izrada

Oprema

Detalji

  • Mesečna potrošnja bukovih trupaca: 1500 m³​
  • Mesečni kapacitet sušara: 650 m³
  • Mesečna proizvodnja kuhinjskih dasaka: 15000 komada
  • Mesečna proizvodnja nogica za nameštaj: 200.000 setova

Opis

Proizvodni procesi u potpunosti zadovoljavaju IKEA standarde, a sve naše sirovine nose FSC ™ oznaku kontrolisanog porekla drvne sirovine (licencni kod FSC-C120136). Imamo višegodišnju tradiciju i iskustvo, kao i vrhunske stručnjake u proizvodnji.