Inovacije u proizvodnji

Pakovanje

Opis tehnologije

  •  Oktobar 2007. započeta je zajednička investicija Jasen-IKEA u cilju izgradnje fabrike za proizvodnju kuhinjskih dasaka, kapaciteta 45.000 komada/mesečno.
  • Januar 2011. započeta investicija firme Daccomet AG iz Ciriha . Pomenutom investicijom došlo je do značajnog povećanja obima proizvodnje kroz reogranizaciju radnih mesta kao i angažovane radne snage. Povećanje broja zaposlenih sa 15 na 165 radnika.
  •  2013  nabavka mlina za drvnu sečku u cilju povećanja kapiciteta proizvodnje briketa.
  •  2015/2016- kontinuirano povećanje obima proizvodnje, povećanje proizvodnih kapaciteta.
  • 2017/2018- povećanje broja zaposlenih na 300 radnika, proširenje  obima proizvodnje.
U cilju povećanja kapaciteta i fleksibilnosti proizvodnje vršimo optimalan odabir tehnološkog parka ,  znatan deo mašinske opreme projektovali smo i napravili „in house“ prema našim potrebama.

Detalji

Tehnologija: Izgradnja novog proizvodnog pogona
Tehnologija: kupovina nove opeme