20. 06. 2019. – U saradnji sa konsultanskom kućom „Omega Consultnig Team” Beograda, organizovan je dvodnevni seminar. Cilj ovog seminara je bila da učesnicima pruži mogućnost sticanja znanja o: veštinama dobre komunikacije, upravljanja I planiranja vremena, delegiranja, feedback, konflikti u komunikaciji i motivacija.