Novembar 2019. – U saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, novembra 2019. godine, organizovan je šetodnevni seminar radnika sa temom „Površinska obrada drveta“.

Teme ove obuke bile su: 1.Materijali za površinsku obradu drveta (bajcevi, premazi, materijali za doradu); Sastav i svojstva materijala za površinsku obradu; Ulazna kontrola materijala
Podloge za lakiranje – uticaj parametara podloge na kvalitet lakirane površine (vlažnost podloge, greške građe drveta, kvalitet brušenja, dorada površine pre lakiranja); 2.Priprema podloge – principi brušenja; odabir sistema brušenja širokotračne brusilice, parametri koji utiču na kvallitet brušenja
Postupci nanošenja (flutacija, elektostatičko prskanje, potapanje). Oprema za nanošenje. Parametri nanošenja ; 3. Uslovi radne sredine tokom nanošenja i sušenja (temepratura i relativna vlažnost).
Greške obrade – mogući uzroci