Septembar 2019. – U saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizovan je šetodnevni seminar radnika sa temom „Sušenje drveta u konvencionalnim sušarama“.Namera ovog treninga je bila da učesnicima pruži znanja iz sledećih oblasti:
• Uticaj građe drveta na sušenje; Odnos drvo-voda; Merenje vlažnosti drveta
• Utezanje drveta; Slaganje građe i punjenje sušare
• Oprema konvencionalnih sušara i kontrola opreme; Faze sušenja; Uticajni faktori – temperatura, ravnotežna vlažnost, brzina cirkulacije; Režimi sušenja
• Greške sušenja i kako ih izbeći; Modifikacije režima